Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Försäljningsvillkor

Giltiga per 2013-01-01
Som konsument som handlar hos VENSO EcoSolutions AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansavtalslagen.


Tillämplighet
VENSO EcoSolutions AB:s allmänna försäljningsvillkor för konsumenter gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av VENSO EcoSolutions AB publicera de försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom VENSO EcoSolutions AB:s hemsida utgör VENSO EcoSolutions AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på VENSO EcoSolutions AB:s hemsida och i övriga publikationer, exempelvis reklamblad, annonser mm, är det informationen på hemsidan som gäller.

Pris och Betalning
Priserna på VENSO EcoSolutions AB:s hemsida uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor, frakt och eventuell postförskottsavgift tillkommer på varje beställning enligt nedan.

VENSO EcoSolutions AB äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan VENSO EcoSolutions AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker mot postförskott (maximalt 10 000 kr inklusive moms vid kontant betalning), kontokort utfärdat i Sverige eller Internetbetalning via Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB. Försäljning kan ej ske till omyndig eller beställare under 18 år.Leverans sker endast inom Sverige.
Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka VENSO EcoSolutions AB:s kostnader för frakt och administration.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ordererkännande via e-post. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från VENSO EcoSolutions AB:s lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura.

Vid uppenbara felaktigheter såsom sk förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges i mottagningsbekräftelsen eller fakturan, äger VENSO EcoSolutions AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information varpå ny mottagningsbekräftelse och faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga order. Grundfrakten är från 59 kr per order för varor som levereras med DHL-Servicepoint. Frakt med Postpaket kostar 140kr. Vid leverans mot postförskott tillkommer postens avgift för detta, f.n. 60 kr. Varor kan ej avhämtas hos VENSO EcoSolutions AB. Sändningar till företagskunder levereras med DHL-Paket, och kostar fn från 150kr +moms.

Fraktfritt
Ordrar överstigande 1000SEK och som levereras med DHL-Servicepoint är fraktfria.

Leverans
Order, på produkter som finns i lager, mottagna före klockan 13.00 expedieras som regel samma dag. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den adress du angivit på ordern. Varor kan ej avhämtas hos VENSO EcoSolutions AB. Restnoterade ordrar dellevereras mot begäran och då utgår även frakt på varje sändning.

Försändelsen levereras med postpaket endast inom Sverige.
Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för postpaket.

VENSO EcoSolutions AB står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund.

Ändring av order
Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet packas hos VENSO EcoSolutions AB. Ändring kan ske per telefon till kundservice på 031-3400250 eller per e-post: order@venso.se. Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras. OBS! Om du skall förskottsbetala din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd!

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut och ej avbeställts utan gått i retur till VENSO EcoSolutions AB debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka VENSO EcoSolutions AB:s transport- och administrationskostnader.

Garanti

Alla våra produkter omfattas av 2 års garanti. Garantin gäller från den inköpsdag som framgår av ditt kvitto. Vid garantifel ska du kontakta oss eller återförsäljaren från vilken du köpte produkten. Kontakta oss gärna för mer information om garantirutinerna. Du når oss via e-post, kundservice@venso.se

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till VENSO EcoSolutions AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar (eller i tillämpliga fall inom 7 arbetsdagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten rekommenderas du att kontakta VENSO EcoSolutions AB:s kundservice på e-post till kundservice@venso.se eller via VENSO EcoSolutions AB:s hemsida på www.ecosolutions.nu och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet. Vid retur med av VENSO EcoSolutions AB utsänd adresslapp står VENSO EcoSolutions AB risken för varan från det att du lämnar den på posten.
Här finns hela konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen respektive distansavtalslagen.

Önskar du skicka in varan själv utan föregående kontakt med VENSO EcoSolutions AB får du själv stå för frakten samt risken för varan fram till dess den mottagits av VENSO EcoSolutions AB.
Varan bör förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från VENSO EcoSolutions AB), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Öppet köp
För varor där ångerrätten enligt distansavtalslagen gått ut accepterar VENSO EcoSolutions AB retur mot full återbetalning av köpeskillingen i upp till 30 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten ej vara öppnad, använd eller förstörd. Öppet köp gäller endast konsument (privatperson), ej företagskund. För företagskunder gäller returrätt på obruten vara i 10 dagar från fakturadatum.

Reklamation
Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) bör du reklamera till VENSO EcoSolutions AB inom skälig tid samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Vid reklamation bör du kontakta VENSO EcoSolutions AB:s kundservice, lämpligen via e-post till kundservice@venso.se eller via VENSO EcoSolutions AB:s hemsida på venso-ecosolutions.se, och uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer samt en förbetald fraktsedel för återsändande av produkten. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återsändandet av varan.

Observera att erhållande av returnummer och fraktsedel ej är att likställa med godkänd reklamation. Med användande av det av VENSO EcoSolutions AB erhållna returnumret bör varan tillställas VENSO EcoSolutions AB inom 14 dagar från meddelandet av returnummer.

Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. VENSO EcoSolutions AB kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 350 kr inklusive moms för att täcka VENSO EcoSolutions AB:s kostnader för returen.


Transportskada bör anmälas samma dag som du tar emot leveransen till transportören och till VENSO EcoSolutions AB via e-post: kundservice@venso.se. Du bör under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till VENSO EcoSolutions AB och transportören.

Ansvarar för fel
Föreligger fel som VENSO EcoSolutions AB ansvarar för, åtar sig VENSO EcoSolutions AB att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för VENSO EcoSolutions AB. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
VENSO EcoSolutions AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (1990:932). VENSO EcoSolutions AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, förlust i näringsverksamhet, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Personuppgifter
VENSO EcoSolutions AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till VENSO EcoSolutions AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord. Har du inte tillgång till dator kan du ringa oss på 031-3400250.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.
Vid eventuell tvist följer VENSO EcoSolutions AB Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.
Alla produkter VENSO EcoSolutions AB säljer kan användas i Sverige.

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan